Gault Millau

Gault Millau Grote Keuken

Organisaties

Award 4 : Innovatie & Originaliteit

 

Hoe gaat u tewerk op het vlak van Innovatie & Originaliteit?
Om u te helpen hebben we enkele concrete vragen weerhouden.

1. Wordt het menuaanbod jaarlijks vernieuwd?

2. Ondersteunt de cateringdienst andere bedrijfsprocessen dan deze die in de eigenlijke opdracht beschreven staan?

3. Worden er concrete doelstellingen geformuleerd om de cateringfaciliteiten maximaal te gebruiken en  te laten renderen?

Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Partners