Gault Millau

Gault Millau Grote Keuken

Organisaties

Fostplus Waste Management Award - Eigen beheer - Sociaal Huis in Oostende

  • Produceert 1400 diverse maaltijden per dag - voor patiënten en bezoekers ziekenhuis AZ Sint-Jan, Campus Serruys, voor twee woonzorgcentra, 9 diverse locale dienstencentra en buurthuizen, brandweer, twee dagverzorgingscentra, een school voor kindjes met beperking, kinderdagverblijf, personeelsrestaurant Sociaal Huis, thuismaaltijden
  • zorgt voor winternachtopvang daklozen
  • verwerkt voedeloverschotten
  • 61,4 FTE

Afvalbeheer, een zaak van algemeen belang

Waste management of afvalbeheer ligt Linda Verhaeghe erg nauw aan het hart. Al goed ook. Ze coördineert, samen met haar coördinator Horeca en haar productieverantwoordelijke, alle horeca activiteiten binnen het Sociaal Huis in Oostende en overziet de productie van dagelijks maar liefst 1400 maaltijden. Die vinden hun weg naar onder meer een ziekenhuis, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, dienstencentra en restaurants voor medewerkers. 

Linda Verhaeghe staat er niet alleen voor. Ze wordt daarin bijgestaan door preventie adviseur Caroline Quintens die al even gefocust lijkt om verspilling tot een minimum te herleiden en recyclage daadwerkelijk vorm te geven. “Bij een aanbesteding vragen we onze leveranciers niet alleen rekening te houden met smaak, houdbaarheid en duurzaamheid van een product,” steekt Caroline Quintens van wal. “We stellen ook eisen aan bulkverpakking en aan passende recipiënt om producten zoals bijvoorbeeld een zware zak met 20 kilo rijst gebruiksvriendelijk, hygiënisch én veilig te kunnen bewaren.” In het Sociaal Huis in Oostende wordt zoveel mogelijk in bulkverpakking aangekocht maar ook uiteraard steeds in functie van de verlooptijd van het product. Voorraden worden bovendien zo klein mogelijk gehouden. Soms is bulkverpakking zelfs niet eens nodig. “Water kopen we niet langer in flessen aan,” stipt Linda Verhaeghe nadrukkelijk aan. “We zorgen voor gezuiverd leidingwater dat via makkelijk hanteerbare waterdispensers aan onze interne gasten geleverd wordt. Elke bewoner in het rust- en verzorgingstehuis krijgt een opnieuw te vullen lichte drinkfles. Ik heb het even nagerekend. Daarvoor verbruikten we op jaarbasis 19.300 flessen.”

Opvallend is ook de aandacht voor duurzame producten. Waar ligt precies het verband tussen afvalbeheer en een duurzaam product? “Een duurzaam product geniet voor ons inderdaad de voorkeur,” motiveert Caroline Quintens, “omdat die meestal aan de basis van het productieproces reeds rekening houden met minimale milieuschade. Ze houden preventief en milieubewust met het afvalbeheer rekening. Waste management begint niet bij het aankoopproces maar begint eigenlijk bij het ontstaan van een product.”

Preventie rond voedselverspilling vormt uiter-aard ook een belangrijke pijler in hun afvalbeleid. “Doseren in functie van de diverse en zeer verscheiden behoeften van onze klanten is een dagelijks aandachtspunt en er blijven nog steeds kleine verbeteringen mogelijk,” bevestigt Linda Verhaeghe. Dat geldt evenzeer voor het sorteren van afval door personeel en klanten. “We onderscheiden 9 afvalstromen waar we de mensen met werkpostfiches permanent voor sensibiliseren. We delen daar-om eveneens regelmatig resultaatscijfers mee en hebben ook een medewerker aangesteld in de keuken die proactief een oogje in het zeil houdt en de diverse afvalstromen op een correcte manier naleeft.” 

Related articles

Partners